Střípek z historie

Výňatek z odkazu, který musím trochu poopravit a doplnit:

"Obuvníci Lhoták, Hába a Slovák opravili na počkání poškozené boty nebo ušili nové. Filip Flodr, který se do Luhačovic přistěhoval z Karlových Varů, si zařídil ve vile Merkur dámské kadeřnictví, vlásenkářství a kosmetický salon, další provozovnu otevřel na Lázeňském náměstí. V Merkuru jej později vystřídal Hubert Panák, dámské kadeřnictví vedla paní Panáková. Pánské holičství bylo u Frídla a v domku U Fojta na hlavní ulici." (zdroj)

Obuvníctví Lhoták - moje prababička Emílie Lhotáková s manželem Josefem se přistěhovali ze Stupna od Plzně na pozvání pradědečkovy sestry Antonie Flódrové manželky již zmíněného Filipa Flódra a zakoupili domek na ul. Veselého 141, byl podobný tomu ve kterém je Jizba Luhačovice (ostatně takové domky zde byly původně celou řadou, i zmíněná vila Merkur zde nestála, Flódrovi koupili malý domek a vilu na jeho místě postavili).
Dědeček Hubert Panák (Luhačovják) se vyučil kadeřníkem, vlásenkářem ve Francii a po návratu si za naspořené peníze koupil domek 198 (název u Fojta byl od 1976-1991), ale nebyl nikdy provozovnou, i když měl děda plány na přestavbu v živnostenský dům. Ovšem po r. 1948 víte jak to dopadlo... Vybudoval ve své době tři provozovny, které byly u Flódrů, potom hned vedle nynější České spořitelny a na lázeňském náměstí. Maminka Irena Václavíková se ještě u rodičů vyučila kadeřnicí, vlásenkářkou než jim vše zabavili.
V kadeřnickém oboru pokračuje moje sestra Iveta Jahodová na Penzion Monika Luhačovice, hned přes Alexandrii a já se trhla ke keramice :), nejen abych naplnila přání babičky Vlasty Panákové (kadeřnice a dcera Emílie Lhotákové), když viděla jak ráda něco hnětu, či maluji. Tak vlastně je naše rodina takový rodinný propletenec různých řemesel.

S pozdravem Alexandra Kaňovská (Lopitová)